Halluks Rigidus, ayak 1.parmak kökündeki eklemde görülen, ayak 1.tarak kemiği ile 1.parmak arasındaki eklemde ağrı ve hareket kısıtlılığı görülen durumdur. Bu durum ayak 1. metatarsofalengeal eklemde ilerleyici eklem kireçlenmesine neden olur.

Halluks rigidus neden oluşur?
Halluks rigidus, ileri düztabanlığı olan hastalarda sıktır ve ayak 1.metatarsafalengeal ekleme aşırı yüklenme görülme sıklığı artar. Aynı zamanda meslekleri gereği parmak ucunda yükselen ya da çömelerek çalışan hastalarda ayak 1.parmağı kökündeki ekleme aşırı yüklenmesi ile oluşabilir. Ayak 1.metatarsofalengeal ekleme neden olan travmalar da Halluks Rigidusa neden olabilir. Halluks Rigidus hastalığı, romatoid artrit ve gut hastalığında daha yüksek oranda görülür.

Halluks rigidus hastalığının belirtileri nelerdir?
Hallluks rigidus hastalığının erken döneminde yürüme, ayakta durmada eklemde ağrı ve kısıtlılık görülür. Ağrı nemli ve soğuk havalarda daha fazla hissedilir. Halluks rigiduslu hastalar; koşu ve çömelme gibi ayak 1.metatarsofalengeal eklemine yük binen aktivitelerde ağrı hissederler. Bu aktiviteler sonrasında eklemde şişlik ve kızarıklık görülebilir. Hastalık ilerledikçe, ağrı istirahatte de olur.

Kemik üzerinde gelişen kemiğin dışa doğru çıkıntıları nedeniyle ayakkabıya uyum zordur ve hastalar ayakkabılarda rahat edemezler. Bazı hastalar, ayak 1. metatarsofalengeal ekleme yük vermemek için yürüme şekillerini değiştirirler ve hastalarda yürürken aksama görülebilir.

Halluks rigidus hastalığının tedavisi
Hastalığın eklemde kızarıklık ve şişlik ile görüldüğü alevli evresinde lokal buz uygulaması, antiemflamatuvar ilaç ve istirahat tedavisi uygulanır. Hastaya Ayak 1. metatarsofalengeal eklem üstünde bası yapmayacak ayakkabı kullanımı önerilir. Bu koruyucu tedavi ile şikayetlerin sürmesi durumunda cerrahi tedavi uygulanır.

Halluks rigidus hastalığının cerrahi tedavisinde neler yapılır?
Erken evre hastalarda kemik çıkıntıların eklemin üst tarafının bir kısmı ile beraber çıkarılır.